Bakgrund och utgångspunkter

Brainstormningsövning post-its

Bakgrund

Agenda: Jämlikhet startades utifrån en bild av jämlikhetsrörelsen som stor, bred och mångsidig. Vi visste att det fanns oerhört många som gjorde olika sorters jämlikhetsarbete. Men vi upplevde att det var svårt att få en överblick över alla organisationer och initiativ som fanns och vad dessa gjorde. Särskilt svårt för personer som är intresserade men som kanske inte har engagerat sig någon gång tidigare och inte vet hur det funkar.

Vi (och många andra som vi pratat med inom jämlikhetsrörelsen) har även upplevt ett behov av att lättare kunna kommunicera med andra som arbetar med jämlikhetsfrågor. Utifrån detta växte idén fram om en gemensam sida där vi kan lära oss mer om varandra, diskutera saker och kanske hitta nya samarbetspartners.

Utgångspunkter

Det går inte att prata om en jämlikhetsrörelse. Tvärtom finns det en uppsjö olika organisationer, aktörer, grupper och arrangörer som har olika utgångspunkter, erfarenheter och handlingsstrategier.

Vi vill understryka att målet med Agenda: Jämlikhet inte är att skapa någon slags ”enad front” där alla ska gå samman och ”komma överens”. Tvärtom ser vi agendajamlikhet.se som en sida för livliga och utvecklande diskussioner, utbyten av erfarenheter och möjligheter till nya samarbeten.

Med dessa utgångspunkter vill vi använda sidan för att höja jämlikhetsdiskussionen. Att ställa frågor som ”Finns det rasism i Sverige idag?” är inte aktuellt på dennna sida (det diskuteras i allt för många andra forum). Vi vill istället uppmuntra till frågor som till exempel ”Hur tar rasismen sig uttryck i Sverige idag?", "Hur kan en jobba anti-rasistiskt?" eller "Vilka erfarenheter finns av detta arbete?”.

Vår agenda är ett jämlikt samhälle

Det finns strukturer i samhället som påverkar människors villkor och handlingsutrymmen och som kan göra att vissa gynnas och andra missgynnas. Vi människor påverkas av saker som vilket kön vi tillskrivs, vår hudfärg, ålder och hur våra kroppar ser ut och fungerar.

Jämlikhet är ett brett begrepp som inkluderar flera olika typer av orättvisor och ojämlikheter. Vi har samlat organisationer och grupper som jobbar med frågor som:

- ekonomisk och social utsatthet
- kön

- könsidentitet eller uttryck

- etnisk tillhörighet

- religion eller annan trosuppfattning

- funktionsförutsättningar
- sexuell orientering
- ålder

Diskriminering har en riktning

Diskriminering är inte något som händer av en slump och beror inte på att vissa personer har ”otur”. Diskriminering är något du utsätts för som ett resultat av en ojämlik struktur där vissa grupper värderas högre och andra lägre.

Generellt, men inte alltid, missgynnas kvinnor av denna struktur i högre utsträckning än män. HBTQ-personer missgynnas i större utsträckning än hetero- och cis-personer*. Rasifierade personer missgynnas i större utsträckning än vita personer och så vidare.

Att arbeta för jämlikhet är mer än att konstatera att ”alla människor är lika mycket värda” och att ”någons ursprung inte borde spela någon roll”. Det handlar om att aktivt ta ställning och bidra till förändring.

Agendajamlikhet.se är fylld med exempel på personer, grupper, organisationer och evenemang som aktivt arbetar med att förändra ojämlika strukturer. Agenda: Jämlikhet stödjer deras fantastiska arbete. Vi vill göra det tillgängligt för flera som kan engagera sig i kampen om ett samhälle fritt från förtryck, diskriminering och kränkningar!

*cis betyder “på samma sida” på latin. Det är ett prefix som beskriver någon vars kön(sidentitet) och/eller könsuttryck matchar med det juridiska kön den tilldelades vid födseln. Dvs en person som inte har erfarenhet av att vara trans.

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug

We'll be back!

Hej! Vi bygger just nu om Agenda: Jämlikhet Stockholm. Under tiden kan du besöka Agenda: Jämlikhet Göteborg för att läsa bloggar, se vad som händer i Göteborg, eller så kan du följa oss på något av våra konton på sociala medier. Har du någon minut över tar vi gärna emot dina förslag på hur vi ska utveckla sidan. Stort tack!

Svara på enkäten Gå till sidan