TNK VRT

TNKVRT (uttalas "tänkvärt") är en ideell organisation grundad av Danny Lam vars syfte är att exponera vardagsrasism i form av olika antirasistiska projekt. Vi håller workshops, föreläsningar samt står på mässor för att samla in berättelser om rasism till vår framtida bok. Boken ska nämligen bestå av berättelser från hela Sverige där de som utsätts för rasism ska få berätta om sina erfarenheter på egna villkor.

Kontakta oss på: info@tnkvrt.se

Vi finns även på Facebook, Instagram och Twitter: @TNKVRT