Teskedsorden

Teskedsorden är en svensk stiftelse som genom aktiv dialog med barn och ungdomar arbetar för ökad tolerans och respekt människor emellan. Vår vision är en tolerant värld där alla har lika värde och rättigheter. Teskedsorden tror på fantasins kraft och kulturens betydelse för att skapa inlevelse i andras livsvillkor och på så vis ge en ökad förståelse för våra medmänniskor. Vi driver olika projekt riktade till skolan och medverkar i och arrangerar fortbildningar med syfte att öka tolerans människor emellan.

Vill du stödja Teskedsordens arbete för en värld där alla har lika värde och rättigheter? Du som vill engagera dig kan kostnadsfritt bli medlem (Teskedsvän) för att få vårt nyhetsbrev, skänka ett bidrag via vårt 90-konto eller Swish eller handla i vår gåvoshop. Vi söker också volontärer som kan hjälpa oss i vår dagliga verksamhet. Läs mer om Teskedsordens arbete på http://www.teskedsorden.se