Sveriges Unga Muslimer

Sveriges Unga Muslimer (SUM) är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation som samlar 35 lokalföreningar och ungefär 4000 medlemmar från hela landet. Organisationen grundades 1991 med dåvarande namnet Sveriges Muslimska Ungdomsförbund (SMUF). Syftet var och är fortfarande att samla de muslimska ungdomsföreningarna, som fanns på olika platser i landet, under ett och samma förbund. Som en naturlig del av Sverige främjar vi medlemmarnas positiva deltagande, ansvar och engagemang i samhället på lokal, nationell och internationell nivå. 
 
Detta sker genom seminarier, konferenser och utbildningar för att stärka unga muslimers inflytande i samhället. Vi skriver också skuggrapporter till FN och tar fram egna utbildningsmaterial. Vår största verksamhet är Muslimska familjedagarna som är en årlig konferens i Stockholmsmässan som äger rum varje påskhelg. På konferensen samlas nästan 5000 deltagare från hela norden. SUM är även en viktig röst i samhällsdebatten. Vi driver frågor som berör rasism i allmänhet men islamofobi i synnerhet.