Svenska Brukarföreningens Anhöriga

Vi arbetar för att stärka ett kontaktnät mellan anhöriga till personer med ett problematiskt bruk av illegala/legala narkotiska preparat.

 

Syftet med föreningen är att stödja varandra och stötta våra anhöriga men också att stärka narkotikabrukarnas naturliga rätt att organisera och representera sig själva.

 

Vi är måna om att anhöriga skall kunna ha en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och få stöd och råd i skeden i livet då man behöver det. Ibland kan det vara svårt att prata med andra i sin omgivning på grund av okunskap och den skam man ofta känner. Då kan det vara skönt med stöd från andra med liknande erfarenheter.

 

Vi erbjuder också stöd under processer som kan vara jobbiga att själv hantera. Exempel kan vara stöd-sällskap vid möten med myndigheter. Ni kan också kontakta oss med frågor om vart ni ska vända er gällande vård eller andra åtgärder åt er anhörige.

 

Vi väljer en annan väg en den traditionella, vi finns vid sidan av våra anhöriga med problematiskt bruk av illegala/legala preparat, för att hjälpa dem att kämpa mot det liv de är värda, ett friskt och fungerande liv. Genom att välja att finnas där så sätter vi gränser för oss själva likväl som för våra närstående med problematiskt bruk av narkotiska preparat. Det är skillnad på att möjliggöra ett missbruk och att vara en medmänniska. Vår väg grundar sig på beprövad erfarenhet snarare än signaler och moralism.

 

Vi är alla anhöriga till någon med problematiskt bruk av illegala/legala preparat.

Facebooksida