Rättviseförmedlingen

Rättviseförmedlingen är en partipolitiskt obunden ideell organisation. Vår verksamhet går ut på att använda vårt nätverk av fler än 100 000 följare i sociala medier till att helt gratis bredda urvalslistor i olika sammanhang. Det kan exempelvis handla om att hitta kunniga paneldeltagare och talare vid konferenser eller experter till tv-, radio och tidningar. Vi letar alltid efter dem som inte redan tillhör "de vanliga" (normen) i olika sammanhang. Detta gör vi för att bredda, komplettera och utöka våra uppdragsgivares egna nätverk – så att de därigenom får fler kompetenta personer att välja på. Vi tycker nämligen att det säger sig självt att ett brett urval leder till bättre möjligheter att anlita den med bäst kompetens. Därigenom kan Rättviseförmedlingen medverka till att det skapas bättre paneler, konferenser, TV- & radioprogram och tidningar.