Paraply

 

Vi är en idéburen förening som arbetar aktivt med att förebygga sexuella övergrepp på barn främst genom utbildning och utformning av konkreta verktyg för underlättande av kommunikation i mötet med barn. Vårt arbete har barnkonventionen som grundpelare och består främst av att utbilda barn och vuxna. Vi tror på att genom kunskap och konkreta verktyg kan vi stärka barn och vuxna i förebyggandet av sexuella övergrepp på barn. Vi är politiskt och religiöst obundna. Vår organisation bygger på engagemang, likavärde, kunskap och solidaritet.

Paraplys värdegrund bygger på tron att vi tillsammans, oberoende av religiös/etnisk/politisk tillhörighet, kan göra skillnad för barn.
Vi tror på att genom utbildning kunna stärka barn och vuxna i problematiken med sexuella övergrepp på barn och vara förebilder för mod.
Paraplys värderingar
• Medmänsklighet; behandla andra med respekt, omtanke, lyhördhet och öppenhet.
• Mod och styrka; förmedla och inge mod och styrka för andra.
• Solidaritet; vi hjälper, uppmuntrar och stödjer varandra i syfte att bygga upp varandra och organisationen.
• Öppenhet; vi har ett öppet sinne och söker förståelse kring det som kan te sig främmande. Vi förespråkar icke-dömande attityder.