MAKTHAVARNA

MAKTHAVARNA är en separatistisk stafettkonto på instagram som är till, för och av personer som utsätts för rasifiering. Vi är den dolda rösten. Den gömda kroppen. Vi tar makten i vita rum. Här får personer som rasifieras skriva utifrån vårt tolkningsföreträde, vår verklighetsbild och våra erfarenheter. Här råder problemformuleringar utifrån våra egna premisser och förutsättningar. Målet hos MAKTHAVARNA är först och främst en ökad förståelse för varandra då vi menar att även de som utsätts för rasism kan utsätta andra för rasism och givetvis ett stort fokus på en gemenskap som vi upplevt kan vara svår att hitta i andra rum.

Det vi velat skapa är en plats av lärdom, trygghet, gemenskap men i synnerhet en plats där vi aktivt jobbar för att motverka rasism, stereotyper, diskriminering, etc.

MAKTHAVARNA grundades 2014 och bakom plattformen står fyra privatpersoner som rasifieras och som även på andra håll jobbar med antirasism och intersektionella jämlikhetsfrågor. Utöver vårt instagram-konto finns vi tillgängliga för föreläsningar, panelsamtal, workshops, samarbeten och dylikt.

Sida: https://www.instagram.com/makthavarna/?hl=sv

vi finns även på Facebook och Twitter:
https://sv-se.facebook.com/makthavarna/
https://twitter.com/makthavarna

Kontakt: makthavarna@gmail.com