Kvinna Till Kvinna

Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med fler än 100 kvinnoorganisationer i fem konfliktdrabbade regioner – Central- och Västafrika, Mellanöstern, Södra Kaukasien och Västra Balkan. Våra samarbetsorganisationer skapar mötesplatser för kvinnor i miljöer där det är svårt att träffas, de påverkar politik och skapar dialog över konfliktgränser. De arbetar med kvinnors hälsa, utbildar om kvinnors mänskliga rättigheter, motverkar våld mot kvinnor och människohandel. Kvinna till Kvinna bedriver också påverkansarbete i Sverige och internationellt med målet att öka kvinnors representation i fredsprocesser.

Kvinna till Kvinna är en insamlingsstiftelse och har därför inga medlemmar. Kvinna till Kvinna har däremot volontärer knutna till organisationen. Som volontär hjälper du Kvinna till Kvinna i arbetet med informationsspridning och/eller insamling och din insats gör stor skillnad!

Kvinna till Kvinnas volontärer erbjuds en introducerande utbildning för att lära sig mer om organisationen. Som volontär blir du en del av volontärgruppen och Kvinna till Kvinna. Volontärgruppen i Stockholm arrangerar volontärträffar i form av studiecirklar där de fördjupar sina kunskaper om de frågor Kvinna till Kvinna arbetar med. Volontärgruppen planerar evenemang, aktiviteter och kampanjer samt leder rollspel och anordnar föreläsningar för att sprida information, kunskap och för att samla in pengar till arbetet för kvinnors rättigheter.