Human Rights Sweden

 

Human Rights Sweden är en opartisk, partipolitiskt- och religiöst obunden ideell organisation. Human Rights Sweden står upp för mänskliga rättigheter.

Human Rights Sweden har åtagit sig att stå upp för mänskliga rättigheter. Arbetet med att stå upp för mänskliga rättigheter utförs främst genom uppmärksammandet av människorättskonventioner och dess överträdelser.

Uppmärksammandet av människorättskonventioner och dess överträdelser utförs i första hand genom analyserande artiklar skrivna av Human Rights Sweden ́s människorättsjurist samt genom föreläsningar. Artiklarna publiceras på Human Rights Sweden ́s hemsida samt sprids i sociala medier.

På detta vis ämnar Human Rights Sweden uppnå sitt mål om att stå upp för och öka medvetenheten om mänskliga rättigheter hos allmänheten.

På samma vis ämnar Human Rights Sweden arbeta med CSR.