Diakonia

 Diakonia är en global organisation som arbetar för att alla människor ska ha sina rättigheter tillgodosedda. De människor som lever i fattigdom och utsatthet vet mycket väl vad som måste förändras för att deras liv ska bli bättre. Därför arbetar vi tillsammans med lokala organisationer som finns på plats. Vi finns i drygt 30 länder och har flera hundra lokala samarbetsorganisationer.

Diakonia arbetar för jämställdhet genom att utmana patriarkala och icke-jämställda strukturer och attityder som hindrar kvinnors politiska deltagande. Jämställdhet innebär att kvinnor och män delar makten i samhället på lika villkor. Det innebär också att kvinnor har samma tillgång till grundläggande sociala tjänster, samma möjlighet att delta i det politiska och ekonomiska beslutsfattandet och samma rätt till rättsligt skydd. Vårt arbete omfattar alla människor, oavsett sexuell läggning och sexuell identitet.

Man kan engagera sig på olika sätt i Diakonias arbete, till exempel genom att bli aktivist eller sms-aktivist. Då deltar man och planerar olika upprop, demonstrationer och aktiviter som berör Diakonias olika tematiska områden.

Facebook

Instagram

Twitter