Centralasiengrupperna

Centralasiengrupperna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bildades 2012, med huvudsäte i Malmö. Vårt geografiska fokus ligger på regionen Centralasien, i bemärkelse de fem postsovjetiska republikerna Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Vi har mångårig erfarenhet av att driva projekt och samarbeten i kontexten södra Kirgizistan, och har sedan 2014 även satsningar i de andra centralasiatiska republikerna.

Vår kärnverksamhet består av långsiktigt solidaritetsarbete, utbytesprogram, utbildningar och organisationsutveckling, som sker i nära samarbete med civilsamhället i Centralasien. Utöver verksamheten i Centralasien har vi flera lokala projekt i Sverige samt bedriver informations- och påverkansarbete på ett internationellt plan. I nuläget verkar vi främst inom de fyra tematiska verksamhetsområdena: 1. Ungas demokratiska organisering; 2. Genus/HBTQ+ 3. Konflikttransformering; och 4. Kultur.