Vänskaper som motverkar psykisk ohälsa

Kompis Sverige

Idag skriver organisationen Kompis Sverige för Agenda: Jämlikhet. Genom Kompis Sverige har många nya och etablerade svenskar fått kontakt och byggt vänskaper. På fyra års tid har över tretusen personer mötts, som annars kanske inte hade träffats.

Att psykisk ohälsa skulle vara ett problem hos nya svenskar är kanske inte något helt överraskande. Dels på grund av att många nya svenskar idag har flyktingbakgrund, men också på grund av avsaknad tillhörighet, nätverk och relationer till människorna, arbetslivet och systemet i sitt nya land. Ensamhet, utanförskap, segregerade bostadsområden och diskriminering är alla saker som inte främjar ett psykiskt välmående eller ökar möten mellan nya och etablerade svenskar (Socialstyrelsen, 2009).

Kompis Sverige är en ideell organisation som försöker motverka ovan nämnda processer genom att skapa just möten mellan nya och etablerade svenskar. Genom att göra djupgående intervjuer matchar organisationen personer med liknande utbildning, yrke, intressen och livssituation för att skapa kompispar. Kompisparen matchas under förutsättningen att de träffas ungefär sex timmar per månad i sex månader för att lägga grunden för en, förhoppningsvis, livslång vänskap. Det överhängande målet med organisationen är att skapa jämlika möten mellan personer som annars inte hade träffats. Andra mål är att tillhörighet, relationer, nätverk och i viss mån språk skall utvecklas under kompistidens gång.

Sedan 2013 har över 3500 personer i Stockholm och Skåne fått en ny kompis genom Kompis Sverige. Vi hoppas att vi har hjälpt dessa personer att se saker från nya perspektiv och att känna tillhörighet till det som vi ser som det nya Sverige: en plats där nya svenskar inte anpassar sig efter etablerade svenskar, utan där nya och etablerade anpassar sig efter varandra. Det är lätt att trycka på samhälleliga anledningar till att engagera sig för integration på individnivå. Men vi hoppas att de främsta skälen är de egoistiska; att få möjligheten att träffa en person som en har mycket gemensamt med men som man kanske inte hade träffat annars. Vi hoppas att vi har visat våra matchade kompisar att social inkludering är givande men framförallt roligt. Integration är kanske inte helt enkelt, men Kompis Sverige erbjuder ett lätt och roligt koncept för att engagera sig för integration på individnivå: En kompisförmedling där både nya och etablerade svenskar inkluderar varandra.

/ Louise Withalisson, Praktikant på Kompis Sverige våren 2017

 

Källa: Socialstyrelsen. 2009. Socialstyrelsen – Folkhälsorapport 2009. 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug

We'll be back!

Hej! Vi bygger just nu om Agenda: Jämlikhet Stockholm. Under tiden kan du besöka Agenda: Jämlikhet Göteborg för att läsa bloggar, se vad som händer i Göteborg, eller så kan du följa oss på något av våra konton på sociala medier. Har du någon minut över tar vi gärna emot dina förslag på hur vi ska utveckla sidan. Stort tack!

Svara på enkäten Gå till sidan