Rätten till ett hem

myh

Bostadsbristen i Stockholm är ett faktum. Läs om en organisation som jobbar för alla människors rätt till ett hem. My Ahlkvist på jagvillhabostad.nu bloggar om hur organisationen jobbar mot bostadskrisen.

Hej!
Idag är det jagvillhabostad.nu som postar här på bloggen, eller mer specifikt jag, My Ahlkvist, som sitter i Stockholmsstyrelsen. jagvillhabostad.nu är ett förbund med 16 år på nacken som jobbar för att alla människors rätt till ett hem. Rätten till ett hem är bland annat reglerad i FNs konvention för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter från 1966 och i mål nr 11 av FNs Sustainable Development Goals 2015. Sverige lever inte upp till någon av dessa. Enligt Hyresgästföreningen bor 94 % av Sveriges befolkning idag i en kommun med bostadsbrist, och Boverket uppger att 240 av Sveriges 290 kommuner har bostadsbrist. Det här är helt oacceptabelt.

Vi i jagvillhabostad.nu jobbar både med att driva konkreta bostadsprojekt och med politisk påverkan genom medverkan i debatter, dialog med kommunpolitiker och initierande av samtal mellan bostadspolitiska aktörer. Allt arbete utgår ifrån den nyframtagna stadgan som slår fast att vi är ett politiskt och religiöst obundet förbund som jobbar utifrån ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv. 

SNABBA HUS, som är vårt kanske mest kända projekt, är en typ av modulhus som efter att idén år 2009 utarbetats av ett gäng medlemmar i jagvillhabostad.nu, togs fram i samråden med Svenska Bostäder. Ledorden var billiga hyresrätter med bra kvalité och lösningen blev användning av tillfälliga bygglov, på vilken mark flyttbara hus kan upprättas. När det tillfälliga bygglovet gått ut flyttas husen möjlighet till en annan plätt tillfälligt bygglovad mark. Sommaren 2016 stod det första SNABBA HUS-projektet klart för inflytt i Västberga, med 280 lägenheter.

husskiss

Skiss på en SNABBA HUS-lägenhet 

Goda Bostäder är ett nytt projekt som vi drivit sedan i somras. Projektet går ut på att skapa en ny modell för kooperativt byggande av hyresrätter. Modellen ska bestå i en paraplyorganisation som kan hjälpa initativtagande organisationer eller privatpersoner att genomdriva byggprojekt genom att bidra med kontakter, finansiering och förvaltning i utbyte mot att bli delägare i projektet. Tanken är helt enkelt att vi tror att det finns bra viljor, pengar och idéer hos olika aktörer runt om i samhället, men att dessa inte har någon plats att samlas på. Den vill vi skapa! Samtidigt som vi utvecklar modellen jobbar vi också med pilotprojektet genom att koppla samman aktörer och försöka få stöd för ett eget byggprojekt. Det är spännande, och går snabbt framåt!

Som förtroendevald i jagvillhabostad.nu önskar jag föra upp bostadsfrågan på den allmänpolitiska dagordningen, och göra den tillgänglig för alla. Idag upplever jag att bostadsdebatterande ofta är någonting förbehållet experter snarare än allmänhet, framförallt i jämförelse med andra rättvisefrågor som skola och sjukvård. Och visst är plan- och bygglagen snårig, och visst är det många begrepp gällande mark (anvisning, exploatering, tomträtt osv) vid första anblick svårförståeliga, men bristen på kunskap om dessa borde inte göra det omöjligt att kämpa mot bostadbristen. Snarare tvärtom: Ju krångligare och mer otillgänglig en fråga är, desto viktigare blir det ur ett demokratihänseende att lägga sig i den!

jagvillhabostad.nu finns för att bostadsbristen finns. Och bostadsbristen gäller alla. Det gäller de unga och gamla som varje dag sitter på blocket och letar nästa andrahandsboende, de vars facebook-flöde är fyllda med desperata annonser, de som inte får ligga för att deras tredjehandsvärd inte vill att de ska ha ”nattliga besök” och de vars föräldrar glömmer bort var de bor för att de flyttar så ofta. Den påverkar kvalitén på högskolor och universitet, utbyggnaden av kollektivtrafik och cykelbanor, ekonomisk och demografisk tillväxt och inte minst folkhälsan. Människors möjlighet att ha rätt att leva på den plats de vill är grunden till allt. Därför måste vi jobba mot bostadsbristen.


Vänliga Hälsningar, 

My Ahlkvist
Stockholmsstyrelsen för jagvillhabostad.nu

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug

We'll be back!

Hej! Vi bygger just nu om Agenda: Jämlikhet Stockholm. Under tiden kan du besöka Agenda: Jämlikhet Göteborg för att läsa bloggar, se vad som händer i Göteborg, eller så kan du följa oss på något av våra konton på sociala medier. Har du någon minut över tar vi gärna emot dina förslag på hur vi ska utveckla sidan. Stort tack!

Svara på enkäten Gå till sidan