Organisering mot privatföretagsdiktatur: Hagsätra inte Ikano!

Avprivatisera Hagsätra

För någon månad sedan publicerade Agenda: Jämlikhet ett inlägg om renovräkningar, skrivet av Dominika Polanska. Idag skriver aktivistgruppen Avprivatisera Hagsätra på samma tema och beskriver bakgrunden till ockupationen av en aula i Hagsätra i somras.

Hagsätra är en stadsdel i södra utkanten av Stockholm som just nu genomgår en privatiseringsprocess med det multinationella företaget Ikea i spetsen, som med höjda boendekostnader drabbar hundratals arbetarklass- och invandrarhushåll. Hand i hand med kommunala institutioner har Ikeas dotterbolag Ikano Bostad antagit en vräkningspolitik som grundar sig i en planerad renovering, en så kallad ”renovräkning”, som syftar till att höja hyran och är särskilt skadlig i samband med en allmän prekarisering i bostadsområden såsom Hagsätra. Den successiva nedrustningen och monetariseringen av välfärden har gjort att sådana bostadsspekulationer blivit en fråga om ren och skär överlevnad för många boende.

Flera aktioner har hållits mot de utbredda privatföretagsdiktaturerna i Stockholmsförorterna. Dessa är ett svar på utförsäljningen av allmännyttan som vi (åtminstone i teorin) tidigare ägt tillsammans. Staden har sålt ut allmännyttan av en anledning, och riskkapitalbolag har naturligtvis också köpt det av en anledning. Här finns enorm vinstpotential. Bostadsbeståndet säljs till ett billigt pris av kommunerna. Renoveringar som underlåtits i årtionden genomförs sedan av den nya ägaren - inte som en garanti till dem som redan betalat för underhåll - utan snarare som standardhöjande ”lyx” som tillför marknadsvärdet, och som i sin tur motiverar chockerande upptrappning av hyreskostnader, ibland upp till 100-procentiga. Människor som inte har råd att betala det nya priset för sina hem, tvingas att flytta. Det nu globalt erkända systemet med ”renovräkningar” levereras med en extra stöt i områden där nödvändiga renoveringar tills nyligen ingått i den initiala hyreskostnaden.

Blotta hotet av dessa vräkningar har dock tyvärr inte alltid varit tillräckligt för att bilda veritabla motståndsrörelser. Gräsrotsmobilisering är kontinuerligt undertryckt från flera håll. Vi ser en ökande brist på demokratiskt utrymme för att organisera sig och en ökande individualisering av hyresgästers situation. I Hagsätra köpte Ikano Bostad majoriteten av de flerbostadshus som finns i området. De köpte även hela centrum kring tunnelbanestationen. Vi vill påstå att de koloniserat området och i den processen gjort det mycket svårt att ifrågasätta deras auktoritet. Företagets egendom omfattar allt från gångvägar och anslagstavlor till kaféer, biblioteket och även den lokala hyresgästsföreningens mötesplats. Demonstrationer och sociala sammankomster har skett på ”deras territorium” och som ett svar på detta har de kraftfullt motat bort eller hotat individer eller grupper som utmanat deras domän. De har visat en förmåga att agera plötsligt och utan förvarning. De hyresgäster som krånglat eller vägrat att skriva under godkännandet för renoveringen uppsöktes individuellt och pressades till undertecknande. Genom lögner (t.ex. att alla grannar redan undertecknat godkännandeavtalet eller i andra fall hot om rättsliga konsekvenser) har de försökt att hålla hyresgäster isolerade i sina beslut och rädda för enskilda förluster.

Under sommaren 2016 deltog vi i ockupationen av en aula i Hagsätra som fortfarande ägs av staden. Aulan blev under en kort tid ett utrymme för kommunikation mellan vitt skilda personer boende i området. Att ockupera den var en lokal och omskriven - likväl nödvändig och brådskande - motståndspraktik som lyfte frågan om hur organisering mot utarmning och otrygghet samt motstånd mot den exploatering som renovräkningar utgör kan gå till. Till mötena organiserade i den ockuperade aulan strömmade de boende in, för att dela med sig av sina berättelser och för att tillsammans agera mot hyresvärden. Många av oss fortsätter att träffas och organisera sig lokalt och även nationellt. Kampen för att alla ska kunna bo kvar fortsätter!

//Avprivatisera Hagsätra

Kontakt: www.hagsatra.se, Facebook: Avprivatisera Hagsätra

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug

We'll be back!

Hej! Vi bygger just nu om Agenda: Jämlikhet Stockholm. Under tiden kan du besöka Agenda: Jämlikhet Göteborg för att läsa bloggar, se vad som händer i Göteborg, eller så kan du följa oss på något av våra konton på sociala medier. Har du någon minut över tar vi gärna emot dina förslag på hur vi ska utveckla sidan. Stort tack!

Svara på enkäten Gå till sidan