Om ojämlikheten för oss med svåra psykiska sjukdomar

Pebbles

Författaren Pebbles Karlsson Ambrose inleder vårt nya bloggtema om Jämlikhet och hälsa genom att ta upp psykisk ohälsa utifrån ett personligt perspektiv. Friskhetsnormen tappar sakta greppet men än finns det mycket att göra för en mer inkluderande syn på vad det innebär att vara sjuk. 

Hur man än mäter är en av de grupper som har det allra svårast i Sverige idag vi med svåra psykiska sjukdomar. Jag tillhör en grupp som lever upp till 20 år kortare än övrig befolkning och är den fattigaste i inkomst räknat. Det senare är kanske inte så konstigt, är man sjukskriven under långa perioder - ibland flera år - får man sämre ekonomi. En del har blivit utförsäkrade, en del är vad som tidigare kallades förtidspensionärer och andra har inte ens kommit in i systemet alls, det vill säga aldrig ens fått ihop någon SGI (sjukpenninggrundande inkomst) hos Försäkringskassan.

Att många med psykisk sjukdom lever kortare än andra beror mycket på att vi får sämre vård inom den vanliga somatiska vården. De vanligaste dödsorsakerna är faktiskt hjärt- och kärlsjukdomar och cancer - och inte som man kanske kan luras att tro självmord eller missbruk. När vi söker vård på andra ställen än i psykiatrin, skickas vi tillbaka dit med hänvisningen att alla våra problem sitter i huvudet. Vi betraktas inte som tillförlitliga patienter helt enkelt. Men självklart kan man ha vanliga sjukdomar och en psykisk diagnos samtidigt.

De flesta som är sjukskrivna är kvinnor och det är oftare de som går in i den berömda väggen. Unga kvinnor med ett självskadebeteende säger sig bli sämst behandlade av alla i psykiatrins egna undersökningar och kvinnor med psykossjukdomar är oftare än andra utsatta för övergrepp. Männen toppar självmordsstatistiken även om det är vanligare att kvinnor gör självmordsförsök.

Att människor mår väldigt dåligt idag och att den psykiska ohälsan är ett skenande problem måste vi göra något åt! Det här är något som vi i Sverige delar med i stort sett hela västvärlden. Hur ska vi få stopp på det här? Hur ska vi ställa krav på vården och på samhället i stort?

Det positiva är att vi nu diskuterar psykisk ohälsa på ett helt annat sätt än förr, till exempel i media. Visst är det fortfarande stigmatiserat och omgärdat av fördomar att ha psykiska diagnoser, men jag tycker att det har blivit klart bättre. Människor är öppna med sina problem på ett helt annat sätt idag och vi talar om det runt fikabord och med vänner och bekanta.

När jag själv valde att gå ut i det offentliga rummet och berätta om hur det är att ha en psykossjukdom möttes jag av försiktig nyfikenhet, välvilja och respekt. Jag hade faktiskt väntat mig många fler negativa reaktioner än jag fick. Istället möter jag hela tiden människor som säger att jag är modig och stark när jag berättar om min skörhet. I patientföreningar har jag hittat ett bra stöd och mött andra i liknande situation. I RSMH görs det mycket för den grupp i samhället som jag tillhör.

/ Pebbles Karlsson Ambrose

Medlem i RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa).

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug

We'll be back!

Hej! Vi bygger just nu om Agenda: Jämlikhet Stockholm. Under tiden kan du besöka Agenda: Jämlikhet Göteborg för att läsa bloggar, se vad som händer i Göteborg, eller så kan du följa oss på något av våra konton på sociala medier. Har du någon minut över tar vi gärna emot dina förslag på hur vi ska utveckla sidan. Stort tack!

Svara på enkäten Gå till sidan