Ockupationen av Sollefteå BB

Folkinitiativet Ådalen2017 ockuperar Sollefteå BB! Läs i bloggen om deras kamp för att ge alla kvinnors rätt till en trygg, säker och nära förlossning. 

Ockupationen av Sollefteå BB startade måndag 30/1 kl 18:00.

Det är en fredlig ockupation. Vi försvarar inte någon utrustning fysiskt eller brukar våld.

Vi var en sammanslutning av olika människor med olika politiska åskådningar som hade demonstrerat under ett år vid flera gånger mot besparingarna på Sollefteå sjukhus. Många i stan hade talat om att man skulle ockupera och att något måste göras när landstingsledningen vägrade lyssna eller ta till sig av något av alla förslag och lösningar som insatta människor och politiker presenterat för att ordna upp landstingets dåliga ekonomi. Medborgarna och lokalpolitikerna hade gett allt dom kunde och maktlösheten var stor. En av oss kallade till möte efter det definitiva beslutet om stängningen av Sollefteå BB och sa "Vi ockuperar!" gruppen sa "Ja!". Socialdemokraterna i landstinget hade lovat att vårat akutsjukhus skulle finnas kvar som det var men när de kom till makten framröstade av oss gjorde de precis tvärtom. De politiker från Sollefteå som röstade emot blev ombedda att lämna sin plats eller satta på ersättarlistan. Maktlösheten var total.

Ådalen2017

Rätten att föda tryggt och nära drev oss. Att bli förvägrad sin röst och lurad av politikerna kan vi inte tåla.Vi ockuperar för att Sollefteå BB skall finnas kvar och för att alla kvinnors rätt till en trygg, säker och nära förlossning. Vårat BB var dessutom ett av Sveriges bästa enligt färska undersökningar innan stängning.

Resultatet av ockupationen har varit en otrolig gemenskap och att vi äntligen kan göra något, alla människor som inte fått höras har fått en gemensam röst och även att riksmedier utanför länsgränsen tagit våran kamp och oro på allvar. Vårat län har blivit starkt splittrat och när flera av mediernas huvudkontor finns i de större städerna tycks sympatin ofta falla ditåt medvetet eller omedvetet. Det är från den plats man ser samhället man speglar det. Det har blivit tydligt att det rådande perspektivet, storstadsperspektivet för tillfället äger makt över landsbyggdsperspektivet. Medierna kämpar även mot lägre presstöd och journalisterna minskar och redaktionerna centraliseras till de större städerna. Landsbygdens röst blir svagare.

Vi har hittills inte sett något resultat från våra regionspolitiker men våra lokalpolitiker har nu vågat stå upp för oss och på riksplan har frågan om förlossningsvård debatterats och uppmärksammats. Regeringen har även gett mer pengar till förlossningsvården i västernorrland men tyvärr utan att landstingspolitikerna gett efter för BB-frågan.

Ilskan vi är egentligen sorg att inte bli lyssnad på. Att bli överkörd och ses som mindre värd. Vårat lilla sjukhus har kämpat och hållit budget och håller ju en del av Sverige levande. Det är viktigt att ta folket på allvar och lyssna på dem för demokratin och för att inte missnöjespartier skall få fäste.Vi har fått enormt stöd från människor över lokalt och över hela Sverige. Företagen på orten har hjälp oss mycket utan att vi ens behövt fråga och engagemanget är stort.

Ockupatoinen Sollefteå

Kramfors och Sollefteå är två små städer som med Regionstyrelsens beslut att lägga ner BB och akutsjukvård får samma villkor som landsbygd. Landsbygden utanför Sollefteå och Kramfors som redan nu har långt, får ännu längre, upp till 20 mil kan en få åka det tycker inte vi är värdigt Sverige 2017! Det är dessutom inte rätt mot all den människovilja som kämpar varje dag för att utveckla Ådalen.

Flyktingmottagandet i Kramfors och Sollefteå har varit stort och vi har tagit ansvar för våra nya medborgare samtidigt som vi måste slåss för att få behålla service och trygghet för att vårat samhälle skall överleva, växa och fungera. 

Vi vill att vårat samhälle skall överleva på sikt och för en människovärdig förlossning och akutvård med rimliga avstånd! Det Norrland som finns idag klarar verkligen inte av mer centralisering därför ställer vi oss upp! Vi har lärt oss när politiker vägrar lyssna behöver man inte lyssna på dom heller. Det är människors gemensamma vilja och sammanhållning som skapar positiv kraft och förändring på sikt. Vi kommer att ockupera till nästa val om det behövs. 

Om man vill stödja kampen kan gå man in på eller ringa ockupanttelefonen och boka in ett eller flera pass på 070-4449192 eller gå med och följa kampen på www.facebook.com/groups/folkinitiativetAdalen2017

/Folkinitiativet Ådalen2017

 

 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug

We'll be back!

Hej! Vi bygger just nu om Agenda: Jämlikhet Stockholm. Under tiden kan du besöka Agenda: Jämlikhet Göteborg för att läsa bloggar, se vad som händer i Göteborg, eller så kan du följa oss på något av våra konton på sociala medier. Har du någon minut över tar vi gärna emot dina förslag på hur vi ska utveckla sidan. Stort tack!

Svara på enkäten Gå till sidan