1000 Möjligheter att prata

Möjligheter

Organisationen 1000 Möjligheter började som en tjejjour. Initiativtagarna var dock säkra på att behovet att prata och dela erfarenheter var lika stort bland unga killar. Idag vänder sig till verksamheten till alla upp till 25 år, oavsett könstillhörighet. 

”Vi har sexuella trakasserier på skolan, kan ni komma och ha en tjejgrupp hos oss?”

Det var en av de vanligaste frågorna vi fick när vi för många år sen bedrev vårt arbete som en tjejjour. Vi brukade kontra med och fråga vad killarna på skolan skulle få göra när tjejerna hade tjejgrupp och fick oftast svaret att de skulle ha innebandyturnering eller nåt liknande.

Vi började propsa på att ha killgrupper som ett villkor för att ha tjejgrupper. Många hade invändningar och trodde inte att killarna skulle vara intresserade eller dyka upp till grupperna. Vår erfarenhet blev en totalt annan och mynnade ut i att vi omorganiserade hela verksamheten. Killarna dök visst upp och hade självklart ett lika stort behov av att prata som tjejer. I grupperna delades också många berättelser om utsatthet och våld och vi blev snabbt varse att det var svårt att hänvisa de unga som inte identifierade sig som tjejer till nån form av stöd eller hjälp som inte var elevhälsa eller ungdomsmottagning.

Idag bedriver 1000 Möjligheter en verksamhet som vänder sig till alla unga upp till 25 år oavsett könstillhörighet. Vi har både kill- tjej- och ungdomsgrupper och har även startat killgrupper online i form av lockerroom.nu för att kunna nå fler killar över hela Sverige. Vår verksamhet bygger på tre olika fokusområden; våld i ungas nära relationer, unga i prostitution och människohandel samt feministisk våldsprevention. Du kan läsa mer om hur vi stötta och hjälper unga på www.1000mojligheter.se

Om du precis som vi tror på att en kan verka i en feministisk anda och samtidigt vara inkluderande och se alla typer av olika förtryck och möta stödsökande på deras villkor så är du varmt välkommen att engagera dig! Till hösten rekryterar vi nya volontärer som brinner för att hjälpa och stötta unga och förebygga våld, hör av dig till info@1000mojligheter.se för mer info!

// 1000 Möjligheter

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug

We'll be back!

Hej! Vi bygger just nu om Agenda: Jämlikhet Stockholm. Under tiden kan du besöka Agenda: Jämlikhet Göteborg för att läsa bloggar, se vad som händer i Göteborg, eller så kan du följa oss på något av våra konton på sociala medier. Har du någon minut över tar vi gärna emot dina förslag på hur vi ska utveckla sidan. Stort tack!

Svara på enkäten Gå till sidan